zalo-icon
zalo-icon
phone-icon

Cột đèn sân vườn tân cổ SL-TempleA7/2

2.450.000 

Đơn giá sản phẩm

Size L1 :    H2400mm 2 tay đèn chùa : 2.450.000đ/sp

H2400mm 3 tay đèn chùa : 2.850.000đ/sp

Size L2 :    H2700mm 2 tay đèn chùa : 2.650.000đ/sp

H2700mm 3 tay đèn chùa: 3.050.000đ/sp

Size L3 :    H3000mm 2 tay đèn chùa : 2.850.000đ/sp

H3000mm 3 tay đèn chùa : 3.250.000đ/sp

 

Clicky