Cột thép trang trí SLGDL28

Thông tin cột thép trang trí SLGDL28

  • Mã sản phẩm: SLGDL28
  • Kích thước: D141*8000mm-11000mm
  • Cần vươn: D60-76mm
  • Cầu: PE, Pmma D300, D400
  • Bích đế: 400*400
Hotline dự án