Đèn đường năng lượng mặt trời ST03-150W

1.550.000