zalo-icon
zalo-icon
phone-icon

Đèn nấm sân vườn commet tròn SLCM – 08

Giá gốc là: 400.000 ₫.Giá hiện tại là: 325.000 ₫.

Đơn giá sản phẩm

  • Size L1 : Φ110xH300mm – 350.000đ/sp
  • Size L2 : Φ110xH400mm – 390.000đ/sp
  • Size L3 : Φ110xH600mm – 485.000đ/sp
  • Size L3 : Φ110xH800mm – 570.000đ/sp
Clicky