zalo-icon
zalo-icon
phone-icon
phone-icon

Đèn nấm sân vườn commet tròn

250.000 

Đơn giá sản phẩm

Size L1 : Φ110xH300mm – 250.000đ/sp

Size L2 : Φ110xH400mm – 290.000đ/sp

Size L3 : Φ110xH600mm – 350.000đ/sp

Size L3 : Φ110xH800mm – 400.000đ/sp

Clicky