Đèn rọi cột chiếu thẳng hình tròn – SP258288

950.000