Đèn rọi cột chiếu thẳng hình tròn – SP258289

1.100.000