Đèn rọi cột chiếu thẳng hình vuông – SP258294

930.000