zalo-icon
zalo-icon
phone-icon

Đèn trụ cổng vuông hiện đại SLTCHDR

500.000 

Đơn giá sản phẩm :

  • Size L1 : D150x150xH185mm đơn giá : 500.000đ/sp
  • Size L2 : D220x220xH260mm đơn giá : 750.000đ/sp
  • Size L3 : D260x260xH325mm đơn giá : 950.000đ/sp
  • Size L4 : D320x320xH395mm đơn giá : 1.350.000đ/sp
Clicky