Đèn trụ cổng vuông hiện đại SLTCHDR

600.000 

Đơn giá sản phẩm :

Size L1 : D150x150xH185mm đơn giá : 600.000đ/sp

Size L2 : D220x220xH260mm đơn giá : 800.000đ/sp