zalo-icon
zalo-icon
phone-icon

Bộ đổi nguồn SL2-AC24V

550.000 1.100.000 

Đơn giá sản phẩm

SL2-AC24V – 105W  : 550.000đ/sp

SL2-AC24V – 160W : 650.000đ/sp

SL2-AC24V – 200W : 750.000đ/sp

SL2-AC24V – 300W : 850.000đ/sp

SL2-AC24V – 400W: 950.000đ/sp

SL2-AC24V – 500W : 1.100.000đ/sp

Clicky