zalo-icon
zalo-icon
phone-icon

Cột đèn sân vườn tân cổ mai chiếu thủy

2.450.000 

Đơn giá sản phẩm

  • Loại L1:  2 tay chùm H2500mm : 2.450.000đ / cột
  • Loại L2 : 3 tay chùm H2500mm : 2.750.000/cột
  • Loại L2 : 2 tay chùm H2900mm : 2.750.000đ/ cột
  • Loại L3 : 3 tay chùm H2900mm : 3.150.000đ/ cột
Clicky