zalo-icon
zalo-icon
phone-icon

Cột đèn sân vườn tân cổ mai chiếu thủy

2.350.000 

Đơn giá sản phẩm

Loại L1:  2 tay chùm H2500mm : 2.350.000đ / cột

Loại L2 : 3 tay chùm H2500mm : 2.650.000/cột

Loại L2 : 2 tay chùm H2900mm : 2.650.000đ/ cột

Loại L3 : 3 tay chùm H2900mm : 2.950.000đ/ cột

Clicky