zalo-icon
zalo-icon
phone-icon

Cột đèn sân vườn hiện đại

Hiển thị tất cả 164 kết quả

Sale
Giá gốc là: 9.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.500.000 ₫. 31.6%
Sale
Giá gốc là: 14.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.500.000 ₫. 34.5%
Sale
Giá gốc là: 7.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.750.000 ₫. 20.7%
Sale
Giá gốc là: 7.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.850.000 ₫. 19.3%
Sale
Giá gốc là: 8.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.500.000 ₫. 26.6%
Sale
Giá gốc là: 3.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.800.000 ₫. 27.3%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.700.000 ₫. 12.3%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.800.000 ₫. 10.8%
Sale
Giá gốc là: 4.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.750.000 ₫. 21.9%
Sale
Giá gốc là: 4.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.650.000 ₫. 20.7%
Sale
Giá gốc là: 6.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.850.000 ₫. 14.6%
Sale
Giá gốc là: 4.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.900.000 ₫. 20.4%
Sale
Giá gốc là: 4.750.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.150.000 ₫. 12.6%
Sale
Giá gốc là: 3.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.950.000 ₫. 6.3%
Sale
Giá gốc là: 4.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.950.000 ₫. 12.2%
Sale
Giá gốc là: 9.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.500.000 ₫. 31.9%
Sale
Giá gốc là: 4.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.800.000 ₫. 8.4%
Sale
Giá gốc là: 22.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 17.780.000 ₫. 21%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.200.000 ₫. 20%
Sale
Giá gốc là: 7.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.250.000 ₫. 20.4%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫. 15.4%
Sale
Giá gốc là: 6.350.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.850.000 ₫. 7.9%
Sale
Giá gốc là: 6.350.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.250.000 ₫. 33.1%
Sale
Giá gốc là: 7.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.800.000 ₫. 22.7%
Sale
Giá gốc là: 7.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.800.000 ₫. 25.6%
2.450.000 3.250.000 
3.950.000 4.150.000 
2.500.000 3.450.000 
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫. 15.4%
Sale
3.150.000 3.350.000  -INF%
Sale
Giá gốc là: 3.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.450.000 ₫. 12.7%
Sale
16.500.000 19.500.000  -INF%
Sale
Giá gốc là: 4.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.550.000 ₫. 22%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.500.000 ₫. 30.8%
Sale
Giá gốc là: 3.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.650.000 ₫. 15.9%
Sale
Giá gốc là: 3.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.800.000 ₫. 26.3%
Sale
Giá gốc là: 5.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.150.000 ₫. 24.5%
Sale
Giá gốc là: 6.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.850.000 ₫. 21.8%
Sale
Giá gốc là: 6.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫. 19.1%
Sale
Giá gốc là: 6.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫. 19.1%
Sale
Giá gốc là: 4.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.800.000 ₫. 21.6%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.500.000 ₫. 30.8%
Sale
Giá gốc là: 6.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.750.000 ₫. 24%
Sale
Giá gốc là: 6.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.550.000 ₫. 30.5%
Sale
Giá gốc là: 2.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.300.000 ₫. 14.8%
Sale
Giá gốc là: 21.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 17.500.000 ₫. 18.6%
Sale
Giá gốc là: 16.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.500.000 ₫. 24.5%
Sale
Giá gốc là: 3.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.100.000 ₫. 30%
Sale
Giá gốc là: 5.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.500.000 ₫. 18.2%
Sale
Giá gốc là: 4.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.650.000 ₫. 24%
Sale
Giá gốc là: 4.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.900.000 ₫. 13.3%
Sale
Giá gốc là: 1.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 950.000 ₫. 36.7%
Sale
Giá gốc là: 4.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.600.000 ₫. 20%
Sale
Giá gốc là: 23.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 17.850.000 ₫. 24%
Sale
Giá gốc là: 18.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 14.550.000 ₫. 21.4%
Sale
Giá gốc là: 4.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.750.000 ₫. 10.7%
Sale
Giá gốc là: 4.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.700.000 ₫. 17.8%
Sale
Giá gốc là: 3.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.250.000 ₫. 17.7%
Sale
Giá gốc là: 4.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.500.000 ₫. 15.7%
Sale
Giá gốc là: 5.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.850.000 ₫. 17.1%
Sale
Giá gốc là: 3.350.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.950.000 ₫. 11.9%
Sale
Giá gốc là: 4.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.950.000 ₫. 20.2%
Sale
Giá gốc là: 4.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.900.000 ₫. 13.3%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫. 15.4%
Sale
Giá gốc là: 6.350.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.250.000 ₫. 33.1%
Sale
Giá gốc là: 2.750.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.150.000 ₫. 21.8%
Sale
Giá gốc là: 4.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.950.000 ₫. 12.2%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.300.000 ₫. 18.5%
Sale
Giá gốc là: 4.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.700.000 ₫. 22.9%
Sale
Giá gốc là: 3.750.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.250.000 ₫. 13.3%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.300.000 ₫. 18.5%
Sale
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.800.000 ₫. 26.2%
Sale
Giá gốc là: 5.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.500.000 ₫. 18.2%
Sale
Giá gốc là: 7.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.850.000 ₫. 22%
Sale
Giá gốc là: 5.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.100.000 ₫. 25.5%
Sale
Giá gốc là: 5.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.300.000 ₫. 21.8%
Sale
Giá gốc là: 6.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.700.000 ₫. 24.2%
Sale
Giá gốc là: 4.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.800.000 ₫. 20.8%
Sale
Giá gốc là: 7.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.850.000 ₫. 22.5%
Sale
Giá gốc là: 3.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.750.000 ₫. 5.1%
Sale
Giá gốc là: 5.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.900.000 ₫. 15.5%

Cột đèn sân vườn hiện đại là gì?

Cột đèn hiện đại sân vườn là loại cột có chiều dài từ 2m đến 5m được làm chủ yếu bằng các chất liệu như hợp kim nhôm, gang…bên ngoài phủ một lớp sơn chống gỉ để chống lại việc oxy hóa khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Cột đèn này có thiết kế hiện đại thường được bố trí ở các lối đi trong sân vườn, khu vui chơi giải trí ngoài trời.

Ưu điểm 

– ĐỘ BỀN CAO: Sản phẩm cột đèn hiện đại được làm bằng chất liệu nhôm đúc áp lực cao, alốt hóa và phủ bằng sơn màu tĩnh điện. Cột có khả năng chịu được tác động từ yếu tố môi trường mưa, nắng, khói bụi trong thời gian dài.
– SẢN PHẨM ĐA DẠNG: Các dòng cột đèn hiện đại sân vườn vô cùng phong phú, bạn có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm mình thích phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
– TÍNH THẨM MỸ: Đây vừa là thiết bị chiếu sáng hoàn hảo vừa mang tính thẩm mỹ cao. Hơn thế nữa, mỗi sản phẩm được sinh ra đều có ý nghĩa rất riêng.
– TIẾT KIỆM ĐIỆN: Không chỉ có độ bền cơ học cao, lắp đặt chắc chắn mà hiệu quả làm việc của cột đèn cũng rất tuyệt vời, tiết kiệm điện, nguồn sáng chân thực!

Vì sao bạn nên lựa chọn Cột đèn hiện đại tại Thế Giới Đèn Sân Vườn-Shine Light?

Thế Giới Đèn Sân Vườn-Shine Light là nhà phân phối/cung cấp/lắp đặt các sản phẩm đèn chiếu sáng, Cột đèn sân vườn hiện đại với chất lượng tốt và đảm bảo chi phí luôn rẻ nhất. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ chất lượng mà còn tiết kiệm năng lượng. Cam kết:
– Sản phẩm chính hãng, chất lượng
– Kiểu dáng nổi trội so với sản phẩm cùng loại của các đơn vị khác
– Chính sách hậu mãi tốt với chế độ bảo hành ít nhất 12 tháng, hỗ trợ lắp đặt – vận chuyển toàn quốc.
– Đội ngũ nhân viên – kỹ thuật chuyên nghiệp, tận tình.
– Triết khấu cao với khách hàng mua với số lượng nhiều
Hãy liên hệ ngay với Thế Giới Đèn Sân Vườn-Shine Light để nhận được báo giá rẻ nhất ngay hôm nay – Hotline 0979.514.820
Hãy tham khảo một số mẫu Cột đèn sân vườn hiện đại HOT nhất 2021 của thegioidensanvuon.com ngay dưới đây nhé!
Clicky