Đèn sân vườn năng lượng mặt trời SL – BERYL

3.700.000