Bảng giá đèn led âm đất vuông 2020

Đèn âm đất vuông 9w
Giá Đèn hắt âm sàn vuông 6w6w120x120x70mm110x110mm600.000₫
Giá Đèn led âm đất tỏa nhiều hướng300.000₫
Giá Đèn led âm sàn 3w3wØ50xH65mmØ45300.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 36w36w300x100mm295mm1.800.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 3w3w110x85mm95mm375.000₫
Giá Đèn âm sàn ngoài trời 5w5w130x90mm115mm485.000₫
Giá Đèn led âm đất vuông 4w4w100x100x60mm90x90mm580.000₫
Giá Đèn hắt âm đất 9w9w150x90mm130mm810.000₫
Giá Đèn led âm đất vuông 36w36w300x300x80mm270x270mm2.160.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 7w7w130x90mm115mm550.000₫
Giá Đèn led âm đất vuông 24w24w250x250x60mm230x230mm1.680.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 12w12w180x90mm160mm920.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 18w18w220x100mm190mm1.150.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 15w15w200x100mm180mm1.050.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 24w24w220x90mm190mm1.400.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 6w6w120x90mm115mm500.000₫
Giá Đèn hắt âm sàn 9w9w150x150x85mm130x130mm972.000₫