zalo-icon
zalo-icon
phone-icon

Bảng giá đèn led âm đất vuông 2020

Giá Đèn hắt âm sàn vuông 6w 6w 120x120x70mm 110x110mm 600.000₫
Giá Đèn led âm đất tỏa nhiều hướng 300.000₫
Giá Đèn led âm sàn 3w 3w Ø50xH65mm Ø45 300.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 36w 36w 300x100mm 295mm 1.800.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 3w 3w 110x85mm 95mm 375.000₫
Giá Đèn âm sàn ngoài trời 5w 5w 130x90mm 115mm 485.000₫
Giá Đèn led âm đất vuông 4w 4w 100x100x60mm 90x90mm 580.000₫
Giá Đèn hắt âm đất 9w 9w 150x90mm 130mm 810.000₫
Giá Đèn led âm đất vuông 36w 36w 300x300x80mm 270x270mm 2.160.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 7w 7w 130x90mm 115mm 550.000₫
Giá Đèn led âm đất vuông 24w 24w 250x250x60mm 230x230mm 1.680.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 12w 12w 180x90mm 160mm 920.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 18w 18w 220x100mm 190mm 1.150.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 15w 15w 200x100mm 180mm 1.050.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 24w 24w 220x90mm 190mm 1.400.000₫
Giá Đèn led âm đất tròn 6w 6w 120x90mm 115mm 500.000₫
Giá Đèn hắt âm sàn 9w 9w 150x150x85mm 130x130mm 972.000₫
Clicky