zalo-icon
zalo-icon
phone-icon

Bảng giá cột đèn cao áp, cần đèn xuất xưởng 2020

Bảng giá cột đèn cao áp 2020 triết khấu 15% với dự án

Công ty Cổ phần chiếu sáng Shine Light Việt Nam chuyên sản xuất, phân phối các loại : cột đèn chiếu sáng, cột đèn tròn côn, cột đèn bát giác,đèn cao áp, cột thép mạ kẽm nhúng nóng.

Công ty Cổ phần chiếu sáng Shine Light Việt Nam chuyên sản xuất, phân phối các loại : cột đèn chiếu sáng, cột đèn tròn côn, cột đèn bát giác,đèn cao áp, đèn đường chiếu sáng công suất 150w,250w,1000w, chiếu sáng công công, cột đèn được mạ nhũng kẽm nóng toàn phần theo tiêu chuẩn
Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá các loại cột đèn tháng 4 năm 2019 như sau:

Quý khách vui lòng liên hệ theo số hotline 0979 514 820 hoặc gửi email yêu cầu báo giá tới email  thegioidensanvuon@gmail.com

 

Bảng giá cột đèn cao áp và cần đèn xuất xưởng
STT Loại Thông số kỹ thuật Giá (VNĐ) Link sản phẩm
1 Trụ cao 6m (D60/150mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 6m, dày 3mm, D60/150mm. Đế 375x375x10mm, dày 3mm 1.650.000
2 Trụ cao 7m (D60/150mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 7m, dày 3mm, D60/150mm. Đế 375x375x10mm 1.804.000
3 Trụ cao 8m (D60/150mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 8m, dày 3mm, D60/150mm. Đế 375x375x10mm 2.013.000
4 Trụ cao 8m (D60/191mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 8m, dày 3mm, D60/191mm. Đế 375x375x10mm 2.340.000
5 Trụ cao 9m (D60/191mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 9m, dày 3mm, D60/191mm. Đế 375x375x10mm 2.607.000
6 Trụ cao 9m, (D60/191mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 9m, dày 3.5mm, D60/191mm. Đế 375x375x12mm 3.047.000
7 Trụ cao 9m, (D60/191mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 9m, dày 4mm, D60/191mm. Đế 375x375x12mm 3.432.000
8 Trụ cao 10m, (D60/191mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 10m, dày 3mm, D60/191mm. Đế 375x375x12mm 2.981.000
9 Trụ cao 10m, (D60/191mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 10m, dày 3.5mm, D60/191mm. Đế 375x375x12mm 3.410.000
10 Trụ cao 10m (D60/191mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 10m, dày 4mm, D60/191mm. Đế 375x375x12mm 3.850.000
11 Trụ cao 11m, (D60/191mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 11m, dày 3.5mm, D60/191mm. Đế 375x375x12mm 3.708.000
12 Trụ cao 11m, (D60/191mm) Trụ đèn chiếu sáng côn tròn STK cao 11m, dày 4mm, D60/191mm. Đế 375x375x12mm 4.191.000
13 Cần đèn đơn dày 2mm Cần đèn đơn STK cao 2m, vươn xa 1.5m, dày 2mm, D60mm + ống nối D49mm 330.000
14 Cần đèn đôi dày 2mm Cần đèn đôi STK cao 2m, vươn xa 1.5m, dày 2mm, D60mm + ống nối D49mm 640.000
15 Cần đèn ba dày 2mm Cần đèn ba STK cao 2m, vươn xa 1.5m, dày 2mm, D60mm + ống nối D49mm (1 nhánh để rời bắt bass) 990.000
16 Cần đèn bốn dày 2mm Cần đèn tư STK cao 2m, vươn xa 1.5m, dày 2mm, D60mm + ống nối D49mm (2 nhánh để rời bắt bass) 1.320.000
Clicky